aktuālās akcijas


PROCENTER KLIENTU IEGUVUMI


Paldies!

Ar Jums sazināsies privātkonsultants!

Pro center un Jaunā Mājokļa karte

klientu karti ir iespējams saņemt jebkurā K Senukai veikalā Latvijā, aizpildot pieteikuma anketu pie Pro center klientu konsultantiem.

Ja vēlies, tad norādi vārdu, telefona numuru un veikalu, kurā vēlies saņemt karti, un mēs ar Tevi sazināsimies, lai vienotos par ērtāko laiku kartes saņemšanai veikalā.

Ierakstiet savu Vārdu!
Lūdzu izvēlieties!
Izvēlieties karti!
Ierakstiet savu tālruņa nummuru!
Izvēlieties veikalu!
Apstipriniet, ka esat iepazinies un informēts par savu personas datu apstrādi!
Loading...
Notiek reģistrācija!
Reģistrācija var aizņemt laiku, tas atkarīgs no jūsu interta pieslēguma ātruma. Lūdzu neaizveriet savu pārlūkprogrammu, kā arī nepārlādējiet lapu, līdz nav saņemts reģistrācijas apstiprinājums!

Personas datu apstrādes noteikumi1. Klienta personas datu apstrādi veic pārzinis AS "Kesko Senukai Latvia", reģ.nr: 40003311719; kontaktinformācija: +371 6677 8876, sudzibas@keskosenukai.lv. Izmantojot šajā punktā norādīto kontaktinformāciju Datu subjekts var uzdot jautājumus par viņa personas datu apstrādi.

2. Lai varētu sagatavot vai iegūt informāciju, kas būtu orientēta uz Datu subjekta vajadzībām, pārzinis īsteno informācijas par Datu subjekta un to veikto darbību uzskaiti un analīzi, izmantojot pamata personas datus: vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums,kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese).

3. Pārzinis Datu subjekta personas datus apstrādā, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pārzinim saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. Pārzinis attiecībā uz Datu subjekta personas datiem var veikt profilēšanu, t.i., jebkura veida automatizēta datu apstrāde. Datu subjekts var iebilst automatizētai savu personas datu apstrādei saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Datu subjekta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas.

4. Datu subjekta personas dati var tikt nodoti pārziņa sadarbības partneriem, kas veic personas datu apstrādi kā apstrādātāji, kāda pārziņa vārdā un uzdevumā. Izvēloties savus sadarbības partnerus, pārzinis vadās pēc nozarei atbilstošiem augstākās drošības standartiem personas datu apstrādes jomā, kā arī regulāri uzrauga un kontrolē savu sadarbības partneru darbību un tās atbilstību izvirzītajām drošības prasībām. Sadarbības līgumā noteikto saistību izpildei, pārzinis nodod apstrādātājam sekojošus Datu subjekta personas datus: vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums, kontaktinformācija.

5. Pārzinis īsteno normatīvajos aktos paredzētās Datu subjekta tiesības attiecībā uz viņu personas datiem, t.i. (I) piekļūt saviem personas datiem; (II) pieprasīt veikt savu personas datu papildināšanu vai labošanu; (III) pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, vai (IV) iebilst pret personas datu apstrādi, tostarp - profilēšanu; (V) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, pieprasīt savu personas datu dzēšanu, kā arī tiesības (VI) uz savu personas datu pārnesamību. Šīs Datu subjekta tiesības īstenojamas tiktāl, ciktāl personas datu apstrāde neizriet no katra pārziņa pienākumiem, ko tiem uzliek spēkā esošās normatīvo aktu prasības.

6. Datu subjektam par prettiesiskas savu personas datu apstrādes gadījumiem ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā (Rīgā, Blaumaņa ielā 11/13-11, LV-1011).

7. Parakstot un iesniedzot šo Piekrišanu par savu personas datu apstrādi, Datu subjekts pilnībā ir atbildīgs par šajā Piekrišana norādīto savu personas datu pareizību, patiesumu un pilnīgumu.

8. Datu subjekts apliecina un piekrīt, ka pārzinis neuzņemas atbildību par jebkāda veida zaudējumiem, kas radīsies Datu subjektam vai trešajai personai, ja šajā Piekrišanā Datu subjekta sniegtie personas dati ir nepatiesi, nepilnīgi vai maldinoši.

top zīmoli


pakalpojumi


 • darbarīku noma
 • dizainera pakalpojumi
 • krāsu tonēšana
 • remontdarbu pakalpojumi
 • kabeļu savienošana
 • pagarinātās garantijas pakalpojums
 • preču salikšanas pakalpojums
 • preču uzglabāšanas pakalpojumi
 • preču piegāde, uznešanas pakalpojumi
 • busu noma (citybee)
 • piekabes noma
 • kopēšana un laminēšana
 • preču pasūtījums no katalogiem
 • līzings
 • dāvanu kartes
 • pvn atgūšana (tax free)

kontakti


zvani
zvani
zvani
zvani